Uniun de mistergnès Mustér

Annada 45, nr. 7 dils 14 da fevrer 1901

– (Communicau.) L’ uniun de mistergnès a Mustér, la quala exista schon 23 onns, ei uonn entrada en in niev tschentanèr cun ina facultat de 2284 fr. Ultra de quei ha ella spendiu per sustiniment de commembers malsauns varga 800 fr. e per cudischs de sia biblioteca ed autras spesas era varga 300 fr. Ord quei sa mintgin giudicar cun tgei forza, ch’ ina uniun sa operar cun buna veglia e perseveronza. Si pia vus numerus mistergnès de Mustér, ch’ udis aunc buca tier quell’ uniun! Cun in pign danè d’ entrada saveis vus seschar prender si en quella e gudis lura il bi benefeci d’ en cas de malsogna tochen 30 dis survegnir di per di susteniment de 2 fr. In premurau bab de familia duess tuttavia buca tralaschar de seprofitar d’ ina tala caschun.

Schreibe einen Kommentar