Automobil a Mustér

annada 60, nr. 17 dils 27 d’avrel 1916

La vischnaunca de Mustéer ha en sia redunonza dils 24 d. q. priu ariguard la damonda d’ automobil la sequenta resoluziun: 1) Il strict scommond d’automobils duei en principi vegnir tenius sidretg, sco destinau ella lescha dils 5 de Mars 1911. 2) Alla regenza duessi denton vegnir dau la competenza de lubir a valladas, cumins, ne entiras vischnauncas, sin agen ed expressiv garegiar de quellas, la lubientscha de schar cursar igl automobil sin lur territori. Cheutras astga la vischinonza denton vegnir pregiudicada en negins graus.

Schreibe einen Kommentar