En memoria da prof. Luzius Berther

annada 45, nr. 43 dils 24 d’ october 1901

Sut numerus compognament de malencurada ei domengia vargada vegniu satrau a Mustér il meriteivel Sgr. Professor Luzius Berther ella vegliadetgna de varga 73 onns. Suenter esser staus plirs onns en survetsch della scola primara ha el avon la restauraziun della ven. claustra de Mustér ina rietscha d’ onns dau instrucziun ella scola de quella. Silsuenter ha el gratuitamein aunc surviu in triep onns sco premurau organist claustral. Buca mo firaus e domengias, na mintga di prestav’ el tier la messa conventuala nunstunclenteivlamein siu fideivel survetsch, entochen ch’ ei gliei reussiu all’ abbazia d’ obtener in destinguiu organist ella persuna digl aultrev. Sgr. P. Leo. Per renconoschientscha de quels gronds merets ei sonda vegniu teniu per el solemnas exequias ella baselgia claustrala.

Ils davos onns ha prof. Luzius Berther era surviu sco organist ella baselgia parochiala a s. Gions e quei senza la minima indemnisaziun. Era cheu ha el mussau sia nunstunclenteivladat ed exactadat. Tier tuttas sepulturas, messas dil tierz e caudon, dils paupers sco dils rehs, embellev’ el il survetsch divin tras il sun dell’ orgla. Er’ al chor viril de Mustér ha el prestau bein enqual bien survetsch, perquei ha quel honorau sia fossa cun ina biala canzun ed in tschupi. Sco amatur e promotur de nizeivla lectura administrav’ el la pintga biblioteca populara de Mustér ed augmentav’ aunc quella cun de ses agiens cudischs. Deplorablamein gudev’ el ina fleivla sanadat, mo tras ina particulara dieta e bien uorden ha el saviu prolungir sia ruasseivla veta entochen ils 18 d. q. El ruaussi en pasch e possi guder ina reha pagaglia per sia gronda premura per il survetsch divin!

 

annada 45, nr. 45 dils 7 da november 1901

Cun grond plischer savein nus notificar, ch’ ild efunct Sgr. prof. Lezi Berther hagi fatg si differents legats per caussas pias a Mustér, per igl institut orfanil a Schluein e per la missiun interna ed externa el total import della biala summa de 5000 fr. Dieus paghi!

Schreibe einen Kommentar