En memoria da sur Giachen Antoni Giger

annada 46, nr. 28 dils 10 da fenadur 1902

Ils 5 d. q. ei vegniu satrau a Mustér igl aultrev. Sgr. Giachen Ant. Giger, ch’ ei morts suenter ina dolorusa malsogna ell’ aulta vegliadetgna de 82 onns e 7 meins, aschia ch’ el fuva il subsenior dil venerabel clerus della diocesa curiensa. Sche plirs pedagogs pretendan, ch’ ei selaschi savens concluder ord ils tarmagls dils affons lur futura clomada, sch’ ei quei severificau tier il defunct, che figeva sco pign affon adina si altars ed imitava las ceremonias della s. messa. El ha giu fatg ses studis gimnasials ella scola cantonala catolica, eregida 1833 ella claustra de Mustér e 1842 translocada a s. Lezi a Cuera, nua ch’ella ei 1850 vegnida unida culla scola cantonala reformada. Il liceum ha el fatg el seminari de s. Lezi, nua ch’ el ei vegnius benedius ora ’gl uost 1844. Suenter haver vicarisau entgin temps a Churwalden ha el surpriu la pleiv de Degen, 1852 quella de Dardin, 1861 quella de Surculm, 1872 eis el vegnius sco provisor a Surrein e 1890 ha el surpriu la caplania de Sedrun. Tras ina selischnada ha el rut leu ’gl unviern in bratsch ed ha malgrad tuttas curas buca saviu duvrar pli quel e celebrar la s. messa. Sco resignat viveva el en tutta retratgadat a Mustér. El era in um de siu fatg, che surportava pazientamein ses discletgs, resignaus ella veglia dil Segner. R.I. P.

Schreibe einen Kommentar